Artykuł 14 - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Rady dla obywateli Ukrainy zatrudnionych u polskich pracodawców / Поради громадянам України, які працевлаштовані у польських роботодавців

W dniu 1 lipca 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz. 1383).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/wym. ustawy, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do 14. dnia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie dopełnił obowiązku powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy, winien dokonać tego powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy - pod rygorem nieuznania zatrudnienia za legalne.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/wym. ustawy, z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać tylko podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który zgłosił obywatela Ukrainy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z powierzeniem mu pracy.

Powyższe dotyczy powierzania pracy na podstawie przepisów w/wym. ustawy, nie dotyczy powierzania pracy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia oraz zezwolenia na pracę.

 
1 липня 2022р закон від 8 червня 2022 року набрав чинності закон про внесення змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та деякі інші закони (Закон. вісник 2022 р., пункт 1383).

Відповідно до зк. 10 ст. 1 як у вищезазначеному законі суб'єкт, який доручає виконання робіт громадянину України, який у період з 24 лютого 2022 року до 14-го дня до набрання чинності цього Закону не виконав обов'язок повідомити про доручення роботи громадянину України, повинен повідомити протягом 14 днів з дня набрання чинності цього Закону - під страхом визнання працевлаштування незаконним.

Відповідно до зк. 10 ст. 3 вищезазначеного Закону, з повноваженням, зазначеними в ст. 1 може застосовувати лише суб'єкт, який доручає виконання роботи громадянину України, який взяв громадянина України на облік до соціального страхування чи до Фонду соціального страхування сільського господарства у зв'язку з дорученням йому роботи.

Вищезазначене стосується доручення роботи на основі вищезазначених положень закону, не поширюється на доручення роботи на підставі зареєстрованої декларації та дозволу на роботу.
 
Informacja o przejściu na język ukraiński.
07
SIE 23
logo-ukraina Ważne informacje dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy
29
CZE 23
logo-ukraina Ważna informacja dla przebywających i pracujących
w Polsce obywateli Ukrainy!
04
MAJ 23
logo-ukraina Zmiany w serwisie pracawpolsce.gov.pl
25
KWI 23
logo-ukraina Nabór na wolne stanowisko Konsultant terenowy
- praca dla obywateli Ukrainy
04
LIS 22
logo-ukraina Europejska Pula Talentów - pomoc dla Ukrainy
/ European Talent Pool - допомога Україні
04
LIS 22
logo-ukraina Europejska Pula Talentów - pomoc dla Ukrainy
04
LIS 22
logo-ukraina Bezpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców w ramach projektu "Ukraińskie kobiety na polskim rynku pracy:
pierwsze kroki"
31
PAŹ 22
logo-ukraina Platforma online dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy w Polsce / Онлайн-платформа для громадян України,
які шукають роботу в Польщі
31
PAŹ 22
logo-ukraina Pomoc dla Ukrainy / Допомога Україні
25
LIP 22
logo-ukraina Platforma online dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy w Polsce / Онлайн-платформа для громадян України,
які шукають роботу в Польщі
08
LIP 22
logo-ukraina Rady dla obywateli Ukrainy zatrudnionych u polskich pracodawców / Поради громадянам України, які працевлаштовані у польських роботодавців
07
LIP 22
logo-ukraina Szanse na pracę dla uchodźców
/ Можливості працевлаштування для біженців
02
MAJ 22
logo-ukraina Darmowy kurs języka polskiego po ukraińsku
/ Безкоштовний курс польської мови українською
28
KWI 22
logo-ukraina Aktywizacja zawodowa w obszarze opieki dla dzieci do lat 3 dla obywateli Ukrainy / Професійна активізація у сфері догляду за дітьми до 3 років для громадян України
19
KWI 22
logo-ukraina Pomoc zawodowa w branży poligraficznej dla osób przyjeżdżających do Polski z Ukrainy
/ Професійна допомога в поліграфічній галузі для людей, які приїжджають до Польщі з України
15
KWI 22
logo-ukraina "Portugalia dla Ukrainy" / "Португалія для України"
01
KWI 22
logo-ukraina Rady dla Obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Polsce / Поради для громадян України, які бажають працевлаштуватися в Польщі
17
MAR 22
logo-ukraina Oferty pracy dostępne w języku ukraińskim
/ Пропозиції роботи доступні українською мовою
15
MAR 22
logo-ukraina Zmiany w zatrudnianiu obywateli Ukrainy
/ Зміни в працевлаштуванні громадян України
08
MAR 22
logo-ukraina Pomoc dla obywateli Ukrainy - Zielona Linia
/ Допомога громадянам України - Зелена лінія
08
MAR 22
logo-ukraina Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy
/ Інформаційний пункт для громадян України
03
MAR 22
logo-ukraina Informacje dla obywateli Ukrainy
/ Інформація для громадян України
01
MAR 22
logo-ukraina Pomoc w szukaniu pracy dla obywateli Ukrainy
/ Допомога у пошуку роботи громадянам України

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę