Terminy wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Terminy wypłat świadczeń

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚREMIE W TRZECIM KWARTALE 2020 ROKU
 
I. Terminy wypłat gotówkowych dla bezrobotnych w placówkach banku PKO Bank Polski S.A.
Lp. Rodzaj świadczenia Lipiec Sierpień Wrzesień
1. Zasiłki dla bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne 14.07.2020 13.08.2020 11.09.2020
2. Stypendia 08.07.2020 10.08.2020 09.09.2020
3. Stypendia EFS - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 10.07.2020 11.08.2020 10.09.2020
4. Stypendia EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 13.07.2020 12.08.2020 10.09.2020

II. Terminy przekazania przez Urząd świadczeń na rachunki bankowe bezrobotnych
Lp. Rodzaj świadczenia Lipiec Sierpień Wrzesień
1. Zasiłki dla bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne 14.07.2020 13.08.2020 11.09.2020
2. Stypendia 08.07.2020 10.08.2020 09.09.2020
3. Stypendia EFS - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 10.07.2020 11.08.2020 10.09.2020
4. Stypendia EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 13.07.2020 12.08.2020 10.09.2020

Uwaga:
Wpływ środków na rachunek bankowy świadczeniobiorcy uzależniony jest od banku, w którym posiada swój rachunek bankowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę