Terminy wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Terminy wypłat świadczeń

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
W ŚREMIE W II KWARTALE 2024 ROKU

 
I. Terminy wypłat gotówkowych dla bezrobotnych w placówkach banku PKO Bank Polski S.A.
Lp. Rodzaj świadczenia Kwiecień Maj Czerwiec
1. Zasiłki dla bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne 12.04.2024 13.05.2024 11.06.2024
2. Stypendia 10.04.2024 09.05.2024 07.06.2024
3 Stypendia EFS+ 11.04.2024 10.05.2024 10.06.2024

II. Terminy przekazania przez Urząd świadczeń na rachunki bankowe bezrobotnych
Lp. Rodzaj świadczenia Kwiecień Maj Czerwiec
1. Zasiłki dla bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne 12.04.2024 13.05.2024 11.06.2024
2. Stypendia 10.04.2024 09.05.2024 07.06.2024
3 Stypendia EFS+ 11.04.2024 10.05.2024 10.06.2024

Uwaga:
Wpływ środków na rachunek bankowy świadczeniobiorcy uzależniony jest od banku, w którym posiada swój rachunek bankowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę