Terminy wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Terminy wypłat świadczeń

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
W ŚREMIE W II KWARTALE 2023 ROKU

 
I. Terminy wypłat gotówkowych dla bezrobotnych w placówkach banku PKO Bank Polski S.A.
Lp. Rodzaj świadczenia Kwiecień Maj Czerwiec
1. Zasiłki dla bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne 07.04.2023 11.05.2023 13.06.2023
2. Stypendia 11.04.2023 12.05.2023 12.06.2023

II. Terminy przekazania przez Urząd świadczeń na rachunki bankowe bezrobotnych
Lp. Rodzaj świadczenia Kwiecień Maj Czerwiec
1. Zasiłki dla bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne 07.04.2023 11.05.2023 13.06.2023
2. Stypendia 11.04.2023 12.05.2023 12.06.2023

Uwaga:
Wpływ środków na rachunek bankowy świadczeniobiorcy uzależniony jest od banku, w którym posiada swój rachunek bankowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę