Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w ramach procedury rozeznania rynku, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - szkolenie pn. „Operator wózków jezdniowych (z wymianą butli gazowych)” w ramach projektu POWER i WRPO

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę