Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Zawartość stron

Załączniki
Zasady dotyczące przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie w 2020 roku .pdf (pdf, 534 KB)
Załącznik nr 1 do Zasad - Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników - 2020 rok .docx (docx, 64 KB)
Załącznik nr 2 do wniosku - Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu - 2020 rok .docx (docx, 36 KB)
Załącznik nr 4 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - 2020 rok .xlsx (xlsx, 78 KB)
Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - 2020 rok .docx (docx, 23 KB)
Załącznik nr 6 do wniosku - Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS - 2020 rok .docx (docx, 27 KB)
Załącznik nr 7 do wniosku - Wykaz osób które mają zostać objęte działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS - 2020 rok .docx (docx, 22 KB)
Załącznik nr 8 do wniosku - Klauzula informacyjna - 2020 rok .pdf (pdf, 212 KB)
Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy - Priorytet nr 1 - 2020 rok .docx (docx, 23 KB)
Załącznik nr 10 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy - Priorytet nr 2 - 2020 rok .docx (docx, 28 KB)
Załącznik nr 11 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy - Priorytet nr 3 - 2020 rok .docx (docx, 29 KB)
Załącznik nr 12 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy - Priorytet nr 4 - 2020 rok .docx (docx, 30 KB)
Załącznik nr 13 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy - Priorytet nr 5 - 2020 rok .docx (docx, 30 KB)
Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy - Priorytet nr 6 - 2020 rok .docx (docx, 29 KB)
Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy - Priorytet nr 7 - 2020 rok .docx (docx, 29 KB)
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - ulotka 2020 rok .pdf (pdf, 611 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę