Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


UWAGA! ZMIANA W WYKAZIE ZAWODÓW NIE WYMAGAJĄCYCH INFORMACJI STAROSTY

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1264  zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w...

Informacja o kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Planowane terminy w miesiącu lipcu 18.07.2018 roku od godz. 8:00 25.07.2018 roku od godz. 8:00 ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem (biuro przepustek)   Etapy...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM UPRAWNIONYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobom...

NABÓR WNIOSKÓW DLA PRACODAWCÓW ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE ogłasza nabór wniosków o przyznanie...

Pilotażowy program „ABSOLWENT”

ULOTKA INFORMACYJNA Pilotażowy program „ABSOLWENT" (zatwierdzony uchwałą nr 12/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r.)     Celem programu...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w ramach procedury rozeznania rynku, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - szkolenie pn. „Operator wózków jezdniowych (z wymianą butli gazowych)” w ramach projektu WRPO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Informujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 7.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLENIOWEJ W RAMACH PROJEKTU POWER

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej   Zapraszamy...

NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH PROJEKTU WRPO

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zaprasza do składania wniosków o zawarcie...

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem

Telefon:
(61) 28 29 361, (61) 28 39 099,
(61) 28 37 059, (61) 28 37 075,  

E-mail:
sekretariat@pup.srem.pl

Godziny pracy:  
poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30

Godziny obsługi interesantów:  
poniedziałek - piątek  8:00 - 15:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę