Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o organizację staży

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Śremie przystępuje do realizacji projektu systemowego  Bądź gotowy dziś…do zmian  w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach...

Pracodawco, osobo poszukująca pracy! Zapraszamy do współpracy w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy. PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚREMIE W 2013 ROKU

Informuję, że w 2013 roku ze środków Funduszu Pracy zamierza się realizować następujące aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu: staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, roboty...

Międzynarodowe Targi Pracy w Świnoujściu - 6 marca 2013r.

Wojewódzki   Urząd   Pracy    w    Szczecinie    w    ramach   współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świnoujściu, realizując działania inicjatywy transgranicznej Odra-Oder organizuje Międzynarodowe Targi Pracy , które odbędą się 6 marca 2013 roku w godzinach 12:00-15:00 w Hali Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu...

Szansa dla osób pozostających bez pracy. Bezpłatne szkolenia zawodowe.

Rozstrzygnięcie konkursu "Pracodawca Roku 2012"

W dniu 15 stycznia br. podczas spotkania noworocznego zorganizowanego przez Starostę Śremskiego odbyło się ogłoszenie wyników V już edycji konkursu „Pracodawca Roku 2012" zorganizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie oraz redakcję Tygodnia Ziemi Śremskiej pod honorowym patronatem Starosty Śremskiego. W skład...

UWAGA! PRACODAWCY ZAINTERESOWANI TWORZENIEM MIEJSC PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie realizując zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ma możliwość na wniosek pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,  ze środków Państwowego Funduszu...

UWAGA! OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAINTERESOWANE UZYSKANIEM ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie realizując zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ma możliwość na wniosek osoby niepełnosprawnej jednorazowo przyznać środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej. Środki, o których mowa wyżej może...

Otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie przy ul. GOSTYŃSKIEJ 49

W poniedziałek 7 stycznia 2013r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy , która od początku bieżącego roku mieści się przy ul. Gostyńskiej 49 w Śremie . Oficjalnego otwarcia dokonał Pan Piotr Ruta – Starosta Śremski, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. W otwarciu uczestniczyli także: ...

Giełda pracy na stanowisko "TAPICER"

W dniu 11 stycznia 2013r. (piątek) o godz. 11.00 w sali nr 18 Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie przy ul. Gostyńskiej 49 odbędzie się spotkanie rekrutacyjne na stanowisko:   TAPICER Producent mebli tapicerowanych dla znanych i renomowanych marek oferuje: 10 miejsc pracy wynagrodzenie w...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę