Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu w związku z odbywaniem stażu
  •   Wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od stypendiów otrzymanych w 2016 i 2017 roku
  •   Plan szkoleń
  •   Oświadczenie dotyczące podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę