Terminy wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Terminy wypłat świadczeń

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚREMIE W IV KWARTALE 2017 ROKU
 
I. Terminy wypłat gotówkowych dla bezrobotnych w placówkach banku PKO Bank Polski S.A.
Lp. Rodzaj świadczenia Październik Listopad Grudzień
1. Zasiłki dla bezrobotnych 04.10.2017 06.11.2017 05.12.2017
2. Stypendia 09.10.2017 08.11.2017 07.12.2017
3. Stypendia w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS 10.10.2017 09.11.2017 08.12.2017
4. Dodatki aktywizacyjne i dodatki aktywizacyjne + zasiłki 11.10.2017 13.11.2017 12.12.2017
5. Świadczenia niepobrane w terminach określonych w punktach 1-4 19.10.2017 21.11.2017 19.12.2017

II. Terminy przekazania przez Urząd świadczeń na rachunki bankowe bezrobotnych
Lp. Rodzaj świadczenia Październik Listopad Grudzień
1. Zasiłki dla bezrobotnych 04.10.2017 06.11.2017 05.12.2017
2. Stypendia 09.10.2017 08.11.2017 07.12.2017
3. Stypendia w ramach projektów współfinansowanych
ze środków EFS
10.10.2017 09.11.2017 08.12.2017
4. Dodatki aktywizacyjne i dodatki aktywizacyjne + zasiłki 11.10.2017 13.11.2017 12.12.2017
Uwaga:
Wpływ środków na rachunek bankowy świadczeniobiorcy uzależniony jest od banku, w którym posiada swój rachunek bankowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę