Terminy wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Terminy wypłat świadczeń

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚREMIE W II KWARTALE 2019 ROKU
 
I. Terminy wypłat gotówkowych dla bezrobotnych w placówkach banku PKO Bank Polski S.A.
Lp. Rodzaj świadczenia Kwiecień Maj Czerwiec
1. Zasiłki dla bezrobotnych 04.04.2019 07.05.2019 05.06.2019
2. Dodatki aktywizacyjne i dodatki aktywizacyjne + zasiłki 05.04.2019 08.05.2019 06.06.2019
3. Stypendia 10.04.2019 09.05.2019 10.06.2019
4. Stypendia w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS 11.04.2019 10.05.2019 11.06.2019
5. Świadczenia niepobrane w terminach określonych w punktach 1-4 17.04.2019 17.05.2019 19.06.2019

II. Terminy przekazania przez Urząd świadczeń na rachunki bankowe bezrobotnych
Lp. Rodzaj świadczenia Kwiecień Maj Czerwiec
1. Zasiłki dla bezrobotnych 04.04.2019 07.05.2019 05.06.2019
2. Dodatki aktywizacyjne i dodatki aktywizacyjne + zasiłki 05.04.2019 08.05.2019 06.06.2019
3. Stypendia 10.04.2019 09.05.2019 10.06.2019
4. Stypendia w ramach projektów współfinansowanych
ze środków EFS
11.04.2019 10.05.2019 11.06.2019
Uwaga:
Wpływ środków na rachunek bankowy świadczeniobiorcy uzależniony jest od banku, w którym posiada swój rachunek bankowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę