Terminy wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Terminy wypłat świadczeń

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚREMIE W II KWARTALE 2017 ROKU
 
I. Terminy wypłat gotówkowych dla bezrobotnych w placówkach banku PKO Bank Polski S.A.
Lp. Rodzaj świadczenia Kwiecień Maj Czerwiec
1. Zasiłki dla bezrobotnych 11.04.2017 05.05.2017 06.06.2017
2. Stypendia 11.04.2017 10.05.2017 08.06.2017
3. Stypendia w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS 12.04.2017 11.05.2017 09.06.2017
4. Dodatki aktywizacyjne i dodatki aktywizacyjne + zasiłki 14.04.2017 12.05.2017 14.06.2017
5. Świadczenia niepobrane w terminach określonych w punktach 1-4 25.04.2017 23.05.2017 22.06.2017

II. Terminy przekazania przez Urząd świadczeń na rachunki bankowe bezrobotnych
Lp. Rodzaj świadczenia Kwiecień Maj Czerwiec
1. Zasiłki dla bezrobotnych 06.04.2017 05.05.2017 06.06.2017
2. Stypendia 10.04.2017 10.05.2017 08.06.2017
3. Stypendia w ramach projektów współfinansowanych
ze środków EFS
12.04.2017 11.05.2017 09.06.2017
4. Dodatki aktywizacyjne i dodatki aktywizacyjne + zasiłki 14.04.2017 12.05.2017 14.06.2017
Uwaga:
Wpływ środków na rachunek bankowy świadczeniobiorcy uzależniony jest od banku, w którym posiada swój rachunek bankowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę