Terminy wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Terminy wypłat świadczeń

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚREMIE W III KWARTALE 2017 ROKU
 
I. Terminy wypłat gotówkowych dla bezrobotnych w placówkach banku PKO Bank Polski S.A.
Lp. Rodzaj świadczenia Lipiec Sierpień Wrzesień
1. Zasiłki dla bezrobotnych 05.07.2017 04.08.2017 06.09.2017
2. Stypendia 07.07.2017 09.08.2017 07.09.2017
3. Stypendia w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS 11.07.2017 10.08.2017 11.09.2017
4. Dodatki aktywizacyjne i dodatki aktywizacyjne + zasiłki 12.07.2017 11.08.2017 12.09.2017
5. Świadczenia niepobrane w terminach określonych w punktach 1-4 19.07.2017 24.08.2017 20.09.2017

II. Terminy przekazania przez Urząd świadczeń na rachunki bankowe bezrobotnych
Lp. Rodzaj świadczenia Lipiec Sierpień Wrzesień
1. Zasiłki dla bezrobotnych 05.07.2017 04.08.2017 06.09.2017
2. Stypendia 07.07.2017 09.08.2017 07.09.2017
3. Stypendia w ramach projektów współfinansowanych
ze środków EFS
11.07.2017 10.08.2017 11.09.2017
4. Dodatki aktywizacyjne i dodatki aktywizacyjne + zasiłki 12.07.2017 11.08.2017 12.09.2017
Uwaga:
Wpływ środków na rachunek bankowy świadczeniobiorcy uzależniony jest od banku, w którym posiada swój rachunek bankowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę