Terminy wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Terminy wypłat świadczeń

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚREMIE W I KWARTALE 2018 ROKU
 
I. Terminy wypłat gotówkowych dla bezrobotnych w placówkach banku PKO Bank Polski S.A.
Lp. Rodzaj świadczenia Styczeń Luty Marzec
1. Zasiłki dla bezrobotnych 04.01.2018 05.02.2018 05.03.2018
2. Stypendia 10.01.2018 08.02.2018 08.03.2018
3. Stypendia w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS 11.01.2018 12.02.2018 09.03.2018
4. Dodatki aktywizacyjne i dodatki aktywizacyjne + zasiłki 12.01.2018 13.02.2018 12.03.2018
5. Świadczenia niepobrane w terminach określonych w punktach 1-4 22.01.2018 20.02.2018 20.03.2018

II. Terminy przekazania przez Urząd świadczeń na rachunki bankowe bezrobotnych
Lp. Rodzaj świadczenia Styczeń Luty Marzec
1. Zasiłki dla bezrobotnych 04.01.2018 05.02.2018 05.03.2018
2. Stypendia 10.01.2018 08.02.2018 08.03.2018
3. Stypendia w ramach projektów współfinansowanych
ze środków EFS
11.01.2018 12.02.2018 09.03.2018
4. Dodatki aktywizacyjne i dodatki aktywizacyjne + zasiłki 12.01.2018 13.02.2018 12.03.2018
Uwaga:
Wpływ środków na rachunek bankowy świadczeniobiorcy uzależniony jest od banku, w którym posiada swój rachunek bankowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę