Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Nagłówek

Aktualności

PRACODAWCO! ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA 2018 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie informuje, że Rada Rynku Pracy ustanowiła priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2018.   PRIORYTETY RADY RYNKU PRACY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW REZERWY KFS W 2018 ROKU: wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w...

Numer rachunku bankowego dla obsługi zatrudnienia cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie informuje, że od 1 stycznia 2018r. wszelkie opłaty związane z zatrudnianiem cudzoziemców należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:     Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ul. Gostyńska 49 63-100 Śrem 24 1020 4027 0000 1902 1442 1129   Opłatę można uiścić przez...

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2018 roku - szczegółowe informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018r. zatrudnianie cudzoziemców odbywa się w oparciu o nowe przepisy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm., art. 88n-88za, art. 90-90e).  Poniżej...

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych - przedłużenie terminu

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych" i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane. Zasady Konkursu są proste:...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę