Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Nagłówek

Aktualności

Nabór na wolne stanowiska pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: ds. opracowania decyzji i korespondencji w Wydziale Świadczeń Emerytalno-Rentowych w...

NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży.   Termin naboru wniosków: od 18 lipca 2018r. do 25 lipca...

UWAGA! ZMIANA W WYKAZIE ZAWODÓW NIE WYMAGAJĄCYCH INFORMACJI STAROSTY

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1264  zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę...

Informacja o kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Planowane terminy w miesiącu lipcu 18.07.2018 roku od godz. 8:00 25.07.2018 roku od godz. 8:00 ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem (biuro przepustek)   Etapy kwalifikacji: Egzamin sprawności fizycznej (strój sportowy oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM UPRAWNIONYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobom uprawnionym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.   Termin naboru...

NABÓR WNIOSKÓW DLA PRACODAWCÓW ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego...

Pilotażowy program „ABSOLWENT”

ULOTKA INFORMACYJNA Pilotażowy program „ABSOLWENT" (zatwierdzony uchwałą nr 12/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r.)     Celem programu ,,ABSOLWENT" jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w ramach procedury rozeznania rynku, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - szkolenie pn. „Operator wózków jezdniowych (z wymianą butli gazowych)” w ramach projektu WRPO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. w ramach „Zaproszenia do złożenia oferty szkoleniowej" z dnia...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Informujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 7.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej: w korpusie oficerów o STE: PPOR./POR. ▪ Korpus osobowy (28) -...

Wyświetlanie 1 - 10 z 70 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę