Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Nagłówek

Aktualności

UWAGA!!! WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH PROJEKTU WRPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Śremie informuje, że od dnia 17 czerwca 2019r. wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu WRPO skierowanego dla osób...

Projekt "Wielkopolska trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku"

Informujemy, że Fundacja Szansa dla Niewidomych prowadzi nabór do projektu „Wielkopolska trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością...

Nabór na wolne stanowiska pracy

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowisko: ds. inwestycji i remontów, ds. inwestycji, ds. drogownictwa. ...

Nabór na wolne stanowiska pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowiska: ds. orzecznictwa w Wydziale Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Gnieźnie, ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w ramach procedury rozeznania rynku, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - szkolenie pn. „Operator wózków jezdniowych (z wymianą butli gazowych)” w ramach projektu POWER i WRPO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia...

UWAGA! BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 29. ROKU ŻYCIA W RAMACH PROJEKTU POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zaprasza osoby bezrobotne do 29. roku życia , dla których ustalono II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, do...

UWAGA! BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 29. ROKU ŻYCIA W RAMACH PROJEKTU WRPO

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29. roku życia , dla których ustalono II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, do...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLENIOWEJ NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej   Zapraszamy instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na szkolenie:   pn.: „Szkolenie kosmetyczne ze stylizacji rzęs i brwi"   w ramach procedury rozeznania rynku, którego...

DOTACJE NA PODJĘCIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nabór na grupową poradę zawodową "Kobieta aktywna na rynku pracy"

Wyświetlanie 1 - 10 z 464 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę