Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w ramach procedury rozeznania rynku, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - szkolenie pn. „Sprzedawca z obsługą urządzeń i komputera (zakończony egzaminem ECDL)” w ramach projektu WRPO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z...

Nabór na wolne stanowiska pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje...

UWAGA!!! WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH PROJEKTU WRPO

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie informuje o wstrzymaniu ogłoszonego w dniu 31 sierpnia br. naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu WRPO , z powodu wyczerpania limitu miejsc. ...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka

Urząd Miejski w Śremie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚREMIE

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie poszukuje kandydatów na stanowiska: Specjalista do spraw programów, Specjalista do spraw rozwoju zawodowego, Informatyk. Szczegółowe informacje w załączonych plikach. ...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLENIOWEJ W RAMACH PROJEKTU POWER

  Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej   Zapraszamy...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLENIOWEJ W RAMACH PROJEKTU WRPO

  Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej   Zapraszamy...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLENIOWEJ W RAMACH PROJEKTU POWER

  Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej   Zapraszamy...

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem

Telefon:
(61) 28 29 361, (61) 28 39 099,
(61) 28 37 059, (61) 28 37 075,  

E-mail:
sekretariat@pup.srem.pl

Godziny pracy:  
poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30

Godziny obsługi interesantów:  
poniedziałek - piątek  8:00 - 15:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę