Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Wydawanie „Informacji o dochodach PIT-11” za 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie informuje, iż w okresie od 01.02.2017r. do 17.02.2017r. w siedzibie Urzędu w pokoju nr 8 wydawane będą Informacje o dochodach PIT-11 uzyskanych za rok 2016 oraz Roczne zestawienie...

PRACODAWCO! ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA 2017 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie informuje, że Rada Rynku Pracy ustanowiła priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS w roku 2017. Biorąc pod uwagę powyższe oraz z uwagi na potrzebę ustalenia środków potrzebnych na...

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PLANOWANIA SZKOLEŃ NA 2017 ROK

Serdecznie zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe działające na terenie Powiatu Śremskiego do współpracy w zakresie sporządzenia PLANU SZKOLEŃ na 2017 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Śremie...

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Zasady obowiązujące od 04.01.2017r.: Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (maksymalnie do 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez...

UWAGA!!! Zmiana adresu strony www Urzędu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2017 roku następuje zmiana adresu strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie na następujący:   www.srem.praca.gov.pl   Serdecznie zapraszamy...

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem

Telefon:
(61) 28 29 361, (61) 28 39 099,
(61) 28 37 059, (61) 28 37 075,  

E-mail:
sekretariat@pup.srem.pl

Godziny pracy:  
poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30

Godziny obsługi interesantów:  
poniedziałek - piątek  8:00 - 15:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę