Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


 
UWAGA ! 

INFORMACJA O ZMIANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA STYPENDIÓW - MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZWROTU NADPŁACONEGO PODATKU


                                                                                                                                        czytaj więcej

Nabór na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: ds. opracowania decyzji i korespondencji w Wydziale Świadczeń Emerytalno-Rentowych, Radca prawny w Wydziale...

Bezpłatny kurs pn. "Operator wózków jezdniowych (z wymianą butli gazowych)"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30.000,00 euro - szkolenie pn. „Operator wózków jezdniowych (z wymianą butli gazowych)” w ramach projektu POWER

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Z...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu poniżej 30.000,00 euro - szkolenie pn. „Operator wózków jezdniowych (z wymianą butli gazowych)” w ramach projektu WRPO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z...

Dotacje dla kobiet powyżej 30 roku życia

UWAGA! OSTATNIE MIEJSCA STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie dysponuje ostatnimi miejscami stażu dla osób bezrobotnych. Okres trwania stażu : 3-4 miesiące (w zależności od oferowanego stanowiska oraz stopnia złożoności zadań wskazanych w programie...

ZMIANY W REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ DLA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018r. , powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie procedury...

Nabór na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: ds. konta ubezpieczonego w Wydziale Ubezpieczeń i Składek, ds. rachunkowości Funduszy w Wydziale Rachunkowości, ds....

Komunikat dla pracodawców w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego!!!

Szanowni Państwo,   Do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Śremie  docierają  sygnały o stosowanej przez instytucje szkoleniowe praktyce zachęcania pracodawców do składania wniosków o...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU WRPO

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobom bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą przyznawane w ramach realizowanego...

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem

Telefon:
(61) 28 29 361, (61) 28 39 099,
(61) 28 37 059, (61) 28 37 075,  

E-mail:
sekretariat@pup.srem.pl

Godziny pracy:  
poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30

Godziny obsługi interesantów:  
poniedziałek - piątek  8:00 - 15:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę